หน้าแรก

หนังสือ PLC และ HMI ระดับคุณภาพ ที่จะทำให้คุณเข้าใจและใช้ PLC ได้ด้วยตนเอง

  • 3
  • 69
  • 87,189

การใช้งาน PLC Q series
 Universal QCPU,Basic model QCPU
 High performance model QCPU
 การเขียนโปรแกรม PLC Q Series
 การใช้ซอฟต์แวร์ GX Works2

โหลดตัวอย่างหนังสือPLC Q (12 downloads)

PLCกับการควบคุมแบบซีเควนซ์
 การเขียนโปรแกรม PLC FX Series
 การใช้ซอฟต์แวร์ GX Works2
 เนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานถึงระดับสูง
 ภาษาไทย

โหลดตัวอย่างหนังสือPLC FX (18 downloads)

FX5U และการใช้ GX Works3
 การเขียนโปรแกรม PLC FX5U, FX5UC
 โดยใช้ซอฟต์แวร์ GX Works3
 เนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานถึงระดับสูง
 ภาษาไทย

โหลดตัวอย่างหนังสือ FX5U (12 downloads)

คู่มือการเขียน HMI GOT1000 GOT2000 โดย GT Designer3
 การเขียนกราฟิก GOT1000,GOT200
 เนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานถึงระดับสูง
 ภาษาไทย,4 สีทั้งเล่ม

  โหลดตัวอย่างหนังสือ GOT2000 (17 downloads)

การใช้ GX Works2 เบื้องต้นกับ PLC Qcpu

สายโหลด USB mini High Grade (6)
สำหรับ PLC FX3S,FX3G
QCPU, GOT1000, GOT1000
Servo MR-J4 , Inverter F800

สายโหลด USB type B High Grade (3)
สำหรับ PLC Q series, PLC Keyence
HMI Wecon

สายโหลดโปรแกรม (1)
สำหรับ PLC FX2N,FX3U,
FX3S, FX3G,

สายโหลดโปรแกรม (0)
สำหรับ PLC Q series, GOT1000

สายโหลดโปรแกรม (3)
สำหรับ PLC FX3S, FX3G
FX2N, FX3U, ACPU

สายโหลดโปรแกรม (0)
GOT F900/A900(RS-232 D-sub 9pin)

สายโหลดโปรแกรม (2)
PLC OMRON
CS /CJ/ CQM1H/ CPM2C

สายโหลดโปรแกรม (5)
PLC OMRON
CQM1H / CPM2C /2AH/ CJ1M/ CJ2M

สายโหลดโปรแกรม (2)
สำหรับ PLC PANASONIC
FP0/ FP2/ FP-X/ FP-M

สายโหลดโปรแกรม Pro-face GP3000 (1)
ฝั่ง Pro-face USB 2.0
ฝั่ง Computer USB 2.0

สายโหลดโปรแกรม (0)
ฝั่ง Pro-face หัวกลม
ฝั่ง Computer USB 2.0
GP-ProPbWin GP577, GP570,
GP370, GP270

สายโหลดโปรแกรม (0)
สำหรับ PLC SIEMENS
S7-200 /S7-300/ S7-400

สายโหลดโปรแกรม (3)
สำหรับ PLC Keyence RJ45/USB

สายโหลดโปรแกรม PLC SIEMENS (1)
S7-300,400

สายโหลดโปรแกรม
ฝั่ง Pro-face หัวกลม
ฝั่ง Computer USB 2.0
GP-ProPbWin GP577, GP570,
GP370, GP270

สายโหลดโปรแกรม
สำหรับ PLC SIEMENS
S7-200 /S7-300/ S7-400

บทความล่าสุด

Contact Us

Modern Electric and Automation

fostmex@gmail.com

Copyright © 2019. All rights reserved.