PLC MELSEC มีหลายแบบ การแบ่งประเภทของPLC MELSEC แบ่งได้3ลักษณะคือ
1. แบ่งตามซีรีส์(series) ซึ่งแต่ละซีรีส์ก็จะมีรุ่นย่อยๆอีกที PLC MELSECเริ่มผลิตเมื่อปีค.ศ.1973คือMELSEC-310 ต่อมาปีค.ศ.1980 ผลิตPLC MELSEC-K series ปีค.ศ.1985ผลิตPLC MELSEC-A series เป็นต้น และมีการผลิตขึ้นอีกหลายซีรีส์เนื่องจากมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ในปัจจุบันมีการยกเลิกการผลิตแล้วหลายซีรีส์ โดยซีรีส์ในปัจจุบันที่ยังผลิตอยู่มีดังรูป1

MELSEC-F series
2.2 Modular type คือPLCแบบแยกส่วน ก็คือฮาร์ดแวร์แต่ละส่วนจะแยกออกจากกัน โดยเรียกแต่ละส่วนว่าโมดูล(module) เช่นPower supply module, input module ,output module การใช้งานจะต้องนำโมดูลมาประกอบกันเพื่อเป็นระบบเดียวกัน
2.3 Baseless type คือPLCแบบแยกส่วนเช่นเดียวกับ modular type แต่ Baseless type จะไม่มีBase unit โมดูลแต่ละตัวจะประกอบกันได้เลย การติดตั้งPLCจะต้องใช้ราง(DIN Track)
3. แบ่งตามขนาดของระบบPLC แบ่งได้เป็น3ประเภทคือ
3.1 PLCสำหรับระบบขนาดใหญ่และขนาดกลาง คือ MELSEC iQ-R series, MELSEC-Q series
3.2 PLCสำหรับระบบขนาดกลางและเล็ก คือ MELSEC- L series หรือรุ่นเก่าคือMELSEC-AnS series(PLCรุ่นรองที่แยกออกจาก MELSEC-A series) และMELSEC-QnAS series(PLCรุ่นรองของ MELSEC-QnA series)
3.3 PLC สำหรับระบบขนาดเล็กคือ MELSEC-F series, MELSEC iQ-F series

รูปที่ 2 แสดงPLC MELSEC ซีรีส์ต่างๆ ที่ใช้ในช่วงเวลาต่างๆ

รูปที่ 3 แสดงระดับความสามารถของPLC MELSEC , MELSEC iQ-R จะมีความสามารถสูงกว่า MELSEC-Q และ MELSEC iQ-F มีความสามารถสูงกว่า MELSEC-F

มิตซูบิชิยังผลิต PLC MELSEC ที่ใช้เฉพาะทางอีก 2 ซีรีส์คือ MELSEC-QS และ MELSEC-WS series ทั้งสองซีรีส์ใช้สำหรับควบคุมความปลอดภัย

ในงานทางด้านระบบควบคุม นอกจากPLCแล้ว ยังมีอุปกรณ์Controllerหลายๆแบบที่เป็นอุปกรณ์ประเภท Programmable controller เหมือนกับPLC สิ่งที่เหมือนกันคือมีCPUเป็นตัวประมวลผล และสามารถแก้ไขโปรแกรมการทำงานได้เช่นกัน แต่ที่ต่างกันคือลักษณะการนำไปใช้งาน เช่น Robot CPU, CNC CPU, C Controller, Motion controller (Motion CPU) เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานเฉพาะทางที่นอกเหนือจากPLCอีกทีดังนั้นส่วนสำคัญของ PLC หรืออุปกรณ์Controllerอื่นๆก็คือCPU และเนื่องจาก PLC มีCPUเป็นส่วนประกอบหลัก ดังนั้นก็จะเรียกชื่อเต็มๆว่า PLC CPU

รูปที่ 5 เป็นการใช้PLCสั่งงานระบบเซอร์โว ซึ่งมีอุปกรณ์controllerสามชนิดคือ PLC CPU ,Motion CPU และServo Amplifier โดย Motion CPU คือModule ที่ใช้สั่งงาน Servo Amplify ,Servo Amplifyใช้สั่งงาน Servo Motor ส่วนPLC CPUใช้สั่งงาน Motion CPU,อุปกรณ์controllerทั้งสามก็จะมีซอฟต์แวร์เพื่อใช้สั่งงานโดยเฉพาะอีกที คือPLCใช้GX works2 , Motion CPU ใช้ MT Developer และservo amplify ใช้ MR Configurator

PLC MELSEC-F series generation

MELSEC-F series หรือบางครั้งก็เรียกว่า MELSEC-F Family คือการเรียกPLCทั้งหมดที่เป็นซีรีส์ F , MELSEC – F series ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นปัจจุบัน มีทั้งหมด3ยุคดังรูป 6

รูป 6 แสดงPLC MELSEC- F series และ MELSEC iQ-F series รุ่นต่างๆ

F,F1และF2 คือPLCยุคที่1 ,FX0,FX1,FX2 คือPLCยุคที่2 และFX3คือPLCยุคที่3 (ยุคปัจจุบัน) PLCยุคที่2และ3 จะเรียกรวมกันว่า MELSEC FX series, MELSEC FX Family หรือ FXCPU ความแตกต่างระหว่างซีรีส์ต่างๆ เช่นความเร็วในการประมวลผล จำนวนคำสั่งที่มีให้ใช้งาน จำนวนพื้นที่หน่วยความจำที่มีให้ ลักษณะทางกายภาพ อุปกรณ์ต่อขยายต่างๆที่มีให้ เป็นต้น PLCยุคที่1และ2 ยกเลิกการผลิตแล้ว เช่นPLCยุคที่2 รุ่นFX1N,FX1NC,FX1S ยกเลิกการผลิตทุกรุ่นในปี2015 FX2N,FX2NC ยกเลิกการผลิตทุกรุ่นในปี2012
MELSEC iQ-F series คือ new generation ที่เพิ่มเทคโนโลยีให้ทันสมัยมากขึ้น เช่นความเร็วการประมวลผลที่มากขึ้น, สามารถใช้SD memory cardสำหรับเก็บข้อมูลได้, มีพอร์ทสื่อสารRS-485และEthernet แบบbuilt-In เป็นต้น

MELSEC FX series

MELSEC FX series เป็นPLCขนาดเล็กเรียกว่าMicro PLCหรือCompact PLC เป็นPLCที่รวมทุกฮาร์ดแวร์ทุกอย่างที่จำเป็น ให้อยู่ในโมดูลเดียวกัน เราจึงเรียกว่าstand alone (ยืนอยู่คนเดียว) คือสามารถทำงานได้ในระดับหนึ่งโดยใช้แค่โมดูลเดียว
MELSEC FX series ในยุคที่สามมี6ซีรีส์คือ FX3U,FX3UC,FX3S,FX3G, FX3GC, FX3GE โดย FX3U, FX3G, FX3GEและFX3S คือPLCที่มีขนาดทั่วไป ข้อดีคือเดินสายไฟได้สะดวก ส่วน FX3UC, FX3GC เป็นPLCที่ออกแบบให้มีขนาดเล็กเพื่อประหยัดพื้นที่ติดตั้ง แต่จะไม่สะดวกเรื่องการ wiringสายไฟ

รูปที่ 7

PLC รุ่นทั่วไปมีทั้งแบบใช้ไฟAC powerและDC power ส่วนPLC แบบประหยัดพื้นที่ใช้ได้เฉพาะไฟDC power

รูป 8  แสดงPLC MELSEC – F series รุ่นต่างๆที่ยกเลิกการผลิต

MELSEC iQ-F series

MELSEC iQ-F series มีสองซีรีส์หลักๆคือ FX5UและFX5UC โดย FX5U คือPLCที่มีขนาดทั่วไป ข้อดีคือเดินสายไฟได้สะดวก ส่วน FX5UC เป็นPLCที่มีความสามารถเหมือนกับ FX5U แต่ FX5UCจะออกแบบให้มีขนาดเล็กเพื่อประหยัดพื้นที่ติดตั้ง แต่จะไม่ค่อยสะดวกเรื่องการไวริ่งสายไฟ FX5U ผลิตออกมา 9 รุ่นและ FX5UC ผลิต6 รุ่นดังรูป 9

PLC FX5U จะใช้ไฟกระแสสลับ(AC) โดยใช้แรงดันได้ตั้งแต่ 100ถึง240VAC ส่วนFX5UC ใช้ไฟกระแสตรง(DC) ขนาดแรงดัน24VDC

ตารางแสดงข้อมูลจำเพาะของFX5UและFX5UC