ความหมายของ HMI, Touch screen และ GOT

HMI ย่อมาจากHuman Machine Interface คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างเครื่องจักรและมนุษย์ HMIคืออุปกรณ์(device)ที่ใช้ติดต่อกับอุปกรณ์ควบคุม(Controller device) เช่นPLC, CNC, Motion controller เป็นต้น ดังนั้นHMIไม่ใช่อุปกรณ์ประเภทcontroller ตัวอย่างการใช้HMIเบื้องต้นมีดังนี้

รูปที่1

1. ใช้แสดงผลกราฟิก เช่น หลอดไฟ ตัวเลข ข้อความ รูปภาพ เป็นต้น

2. ใช้แทนฮาร์ดแวร์ต่างๆ เช่นสวิตช์ปุ่มกด สวิตช์ตัวเลข โดยการใช้สวิตช์กราฟิกที่หน้าจอHMI

รูปที่2

3. ลดค่าใช้จ่ายทางด้านฮาร์ดแวร์ และลดพื้นที่ของตู้คอนโทรล เนื่องจากการใช้สวิตช์และหลอดไฟจริงจะเปลืองพื้นที่ โดยHMI สามารถเขียนอุปกรณ์กราฟิกได้เป็นจำนวนมากและเขียนได้หลายๆหน้า
ตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงการใช้งานทั่วไปเท่านั้น HMIยังมีฟังก์ชันที่หลากหลายอีกมาก เช่นการเก็บบันทึกข้อมูลของPLC การแสดงประวัติAlarmของเครื่องจักรเป็นต้น

HMI มีความหมายเดียวกับTouch screen ซึ่งสามารถเรียกแบบใดก็ได้ HMIมีหลายๆแบรนด์ ซึ่งแต่ละแบรนด์ก็อาจมีคำเรียกเฉพาะก็ได้ สำหรับMITSUBISHIนั้นจะเรียกHMIว่าGOT ย่อมาจากGraphic Operation Terminal

ประเภทของ GOT

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน GOTมีการผลิตมาแล้วหลายๆซีรีย์ดังนี้

รูปที่3

GOTยุคแรกๆคือA700 series, A800 seriesและGOT900 series ทั้ง3seriesยกเลิกการผลิตแล้ว A700และA800ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับปีที่ผลิต ส่วนซีรีย์ที่มีการผลิตในปัจจุบันคือGOT1000, GOT2000, GOT 2000 Series Open frameและGOT SIMPLE series

GOT 900 series

GOT 900 series เริ่มผลิตเมื่อปีค.ศ.1998 แบ่งเป็นสองseriesคือA900 series และ F900 series, A900 series และ F900 series ก็จะแบ่งเป็นรุ่นย่อยๆอีกที

รูปที่4

GOT 900 series มีทั้งรุ่นหน้าจอแบบหลายสีและสีเดียว รุ่นหน้าจอสีมีจำนวนสีมากสุด256สี

GOT1000 series

GOT1000 series เริ่มผลิตเมื่อปีค.ศ.2004 เป็นรุ่นที่มีการใช้มากที่สุดในปัจจุบัน แบ่งเป็นรุ่นย่อย6รุ่นคือGT16, GT15, GT14, GT12, GT11และGT10 โดยแต่ละรุ่นจะมีความต่างกันเช่น ขนาดหน้าจอ, ความละเอียดของหน้าจอ, ฟังก์ชันการใช้งาน  เป็นต้น โดยGOT1000 ก็จะเริ่มทยอยยกเลิกการผลิตบ้างแล้ว รุ่นที่ยกเลิกการผลิตแล้วคือGT15(บางรุ่น), GT12, GT11และGT10 สำหรับรายละเอียดเบื้องต้นของGOT1000รุ่นต่างๆมีดังนี้

1. GT16 คือGOTแบบAdvance model มีฟังก์ชันให้ใช้งานมากที่สุด พร้อมกับฟังก์ชันmultimedia มีขนาดหน้าจอตั้งแต่ 5.7ถึง15นิ้ว รูปที่5ข เป็นGT16แบบHandy ซึ่งเป็นGOTที่ออกแบบให้ใช้ถือแบบรีโมท GOTแบบHandyมีเฉพาะรุ่นGT16, GT14และGT11

รูปที่5

2. GT15 คือGOTที่มีฟังก์ชันระดับสูงรองลงมาจากGT16 เป็นGOTระดับกลาง ค่อนไปทางสูง มีราคาประหยัดกว่าGT16 มีขนาดหน้าจอตั้งแต่ 5.7ถึง15นิ้ว

3. GT14 คือGOTรุ่นมาตรฐาน เหมาะกับงานทางด้านNetwork มีฟังก์ชันระดับสูงให้ใช้ ราคาประหยัดกว่าGT16และGT15 มีขนาดหน้าจอ5.7นิ้ว มีinterfaceให้ใช้มากมายรวมทั้งพอร์ตแบบEthernet มีพอร์ทUSB mini-B อยู่ด้านหน้าเฟรม

รูปที่6

4. GT12 เป็นGOTที่มีฟังก์ชันระดับกลาง แต่มีขนาดหน้าจอใหญ่ โดยมีขนาดหน้าจอ8.4และ10.4นิ้ว

5. GT11 เป็นGOTที่มีฟังก์ชันระดับกลาง เหมาะกับงานระดับกลาง มีขนาดหน้าจอ5.7นิ้ว

6.GT10 เป็น GOTที่มีฟังก์ชันแบบพื้นฐาน เหมาะกับงานระดับพื้นฐาน มีขนาดหน้าจอ 3.7ถึง4.7นิ้ว

GOT2000 series

GOT2000 series เริ่มผลิตเมื่อปีค.ศ.2013 เป็นHMI ที่ทันสมัยกว่าGOT1000 มีscreen displayที่ละเอียดและคมชัดกว่าGOT1000 เป็นซีรีย์ที่กำลังนำทดแทนGOT1000, GOT2000แบ่งเป็นรุ่นย่อย4รุ่นคือGT27, GT25, GT23 และGT21 ดูรุ่นGOT2000เพิ่มเติมได้ที่ภาคผนวก ลักษณะbodyของGOT2000มีสามแบบดังรูปที่7

รูปที่7

1.GOTแบบทั่วไป เป็นGOTที่มีขอบเฟรมหนา ลักษณะเฟรมเป็นแบบเดียวกับGOT1000

2.GOTแบบopen frame เป็นรุ่นที่ไม่มีเฟรม ออกแบบสำหรับลดพื้นที่ในการติดตั้ง

3.GOTแบบwild screen เป็นGOTที่มีframe แต่ลดขนาดเฟรมให้เล็กลง เหมาะกับงานที่ต้องการใช้พื้นที่น้อย สำหรับรายละเอียดเบื้องต้นของGOT2000รุ่นต่างๆมีดังนี้

1. GT27 คือGOTแบบAdvance model มีฟังก์ชันให้ใช้งานมากที่สุด สามารถกดหน้าจอสองจุดในเวลาเดียวกันได้(multi-touch) มีขนาดหน้าจอตั้งแต่ 5.7-15นิ้ว

รูปที่8

2. GT25 คือGOTที่มีฟังก์ชันระดับสูงรองลงมาจากGT27 เป็นGOTระดับกลาง ค่อนไปทางสูง มีราคาประหยัดกว่าGT27 มีขนาดหน้าจอตั้งแต่ 5.7-12.1นิ้ว

3. GT23 คือGOTที่มีฟังก์ชันรองลงมาจากGT27และGT25 เป็นGOTระดับกลาง มีราคาประหยัดกว่าGT27และGT25 มีขนาดหน้าจอ 8.4 และ10.4นิ้ว

4. GT21 เป็นGOTที่มีฟังก์ชันแบบพื้นฐาน เหมาะกับงานระดับพื้นฐาน มีขนาดหน้าจอเล็กที่สุด มีขนาดหน้าจอ 3.8ถึง7นิ้ว

GOT2000 Series Open frame model

GOTแบบopen frame นอกจากมีประโยชน์สำหรับลดพื้นที่ในการติดตั้งแล้ว ยังช่วยลดปัญหาจากการมีเฟรม เช่นปัญหาฝุ่นเกาะ ดังรูปที่9ข

รูปที่9

GOTแบบopen frame นอกจากมีประโยชน์สำหรับลดพื้นที่ในการติดตั้งแล้ว ยังช่วยลดปัญหาจากการมีเฟรม เช่นปัญหาฝุ่นเกาะ ดังรูปที่9ข

รูปที่10

รูปที่10 GOTแบบไม่มีเฟรม สามารถสื่อสารกับlaptopโดยใช้Wireless LAN ได้ ซึ่งจะต้องติดตั้ง wireless LAN communication unit GT25-WLANที่GOTด้วย ผู้ใช้งานสามารถเขียนโปรแกรมไปยังGOTหรืออ่านโปรแกรมจากGOTโดยไม่ต้องใช้สายLink นอกจากนั้นยังสามารถโหลดโปรแกรมPLC ผ่านGOTโดยใช้wireless LAN ได้เช่นกัน

รูปที่ 11

รูปที่11 ตัวอย่างรุ่นของGOTแบบopen frame(code Fเป็นตัวระบุว่าเป็นรุ่นopen frame)สำหรับซอฟต์แวร์ที่ใช้ได้คือGT Works3 Version1.150G หรือใหม่กว่า

GOT Simple series (GS Series)

GOT Simple series หรือเรียกย่อว่าGS series คือGOT แบบราคาประหยัด โดยมีฟังก์ชันแบบปานกลางให้ใช้งาน มีสองรุ่นคือGS2110-WTBDและGS2107-WTBD มีหน่วยความจำ9MB, มีพอร์ตสื่อสารแบบbuilt-in Ethernetให้

รูปที่12

รูปที่12ค เป็นอุปกรณ์Interfaceแบบbuilt-in ของGS series ซึ่งมี5แบบคือ

1.RS-232 interface ใช้ต่อกับอุปกรณ์controller เช่น PLC, microcomputer board, RFID เป็นต้น หรือใช้ติดต่อกับGT designer3 คอนเน็คเตอร์เป็นแบบD-sub 9-pin male

2.RS-422 interface ใช้ต่อกับอุปกรณ์controller เช่นPLC, microcomputer board เป็นต้นคอนเน็คเตอร์เป็นแบบD-sub 9-pin male

3.Ethernet interface สำหรับการสื่อสารแบบEthernet ใช้ต่อกับอุปกรณ์controllerเช่นPLC, microcomputer board คอนเน็คเตอร์เป็นแบบRJ-45

4.USB interface device(USB Mini-B) ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และใช้ติดต่อกับซอฟต์แวร์GT Designer3

5. SD card interface ใช้ต่อกับSD memory card

  GS 1ตัว สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์controllerได้2channel รูปที่9ง เป็นการต่อGS1 ตัวกับPLC 2ตัว โดยใช้CH1และCH2