ขั้นตอนการใช้งาน GOT เบื้องต้น

กรณีสร้างโปรเจกต์ใหม่

1. เขียนโปรแกรม GOT โดยใช้ GT Designer 3 (GTD3)  หรือ GT Designer 2 (GTD2) 

2. เขียนข้อมูลจากซอฟต์แวร์ไปยัง GOT ซึ่งทำได้สองแบบคือ

2.1 ใช้ PC เขียนข้อมูลไปยัง GOT (กรณีโปรแกรม GTD2 จะเรียกว่าการ Download)
2.2 เขียนข้อมูลจาก PCไปยัง CF card หรือ SD memory card และให้ GOT Boot ข้อมูลจากCF cardหรือSD memory card ไปยังbuilt-in memory
3. ต่อ GOT กับ PLC ก็จะใช้งานได้
รูปทีี่1
การแก้ไขโปรแกรมGOT
1. โหลดโปรแกรมจาก GOT โดยใช้ GTD3/GTD2 (กรณี GTD2 จะเรียกว่าการ Upload)
2. แก้ไขโปรแกรม GOT
3. เมื่อแก้ไขโปรแกรมแล้วก็เขียนข้อมูลไปยัง GOTอีกครั้ง (ทุกๆครั้งที่แก้ไขข้อมูลใน GT Designer จะต้องเขียนข้อมูลไปยัง GOT)
รูปที่2
กรณีตั้งค่าเกี่ยวกับ hardware จะต้อง OFF power ก่อนแล้ว ON power อีกครั้งเพื่อ restart GOT

หลักการทำงานของGOT

รูปที่3
หลักการทำงานของGOTคือ GOTจะติดต่อกับหน่วยความจำของPLC โดยจะlinkกับอุปกรณ์แบบบิตและแบบเวิร์ดของPLCได้โดยตรง
เช่นรูปที่3 หน้าจอGOT มีอุปกรณ์คือ สวิตช์start X0, สวิตช์stop X1 และหลอดไฟY0 เมื่อกดสวิตช์X0ที่GOT บิตX0 ในวงจรแลดเดอร์ของPLCก็จะONด้วย ทำให้M0และY0 ON หลอดไฟY0ที่GOTก็จะติด และเมื่อกดสวิตช์X1ที่GOT Y0ก็จะOFF
ส่วนสวิตช์S1(X0), S2(X1) และหลอดไฟY0 ที่เป็นอุปกรณ์จริง ก็สามารถใช้ได้ตามปกติ คือเมื่อกดสวิตช์S1 จะทำให้รีเลย์อินพุทX0 ON และบิตX0 ในโปรแกรมก็จะONเช่นกัน
การจ่ายไฟให้กับGOT
GOT ใช้ไฟpowerสองแบบคือไฟกระแสสลับ(AC)และไฟกระแสตรง(DC), GOTที่มีcodeลงท้ายด้วยA คือGOTที่ใช้ไฟAC เช่นGT2510-VTBA ส่วนGOTที่มีcodeลงท้ายด้วยD คือGOTที่ใช้ไฟDC เช่นGT2510-VTBD
รูปที่4
รูป4 เป็นเทอร์มินอลสำหรับจ่ายไฟให้กับGOT กรณีใช้ไฟAC
1. Ground terminal คือเทอร์มินอลสำหรับต่อกับสายดิน(กราวด์) (LG=Line ground, FG= Frame ground)
2. Power input terminal คือเทอร์มินอลสำหรับจ่ายไฟpower ให้กับGOT สามารถจ่ายแรงดันได้ตั้งแต่ 100ถึง240VAC
รูปที่5
รูป5 เป็นเทอร์มินอลสำหรับจ่ายไฟให้กับGOT กรณีใช้ไฟDC
1. Ground terminal คือเทอร์มินอลสำหรับต่อกับสายดิน(กราวด์)
2. Power input terminal คือเทอร์มินอลสำหรับจ่ายไฟpower ให้กับGOT โดยจ่ายแรงดัน24VDC
GOTบางรุ่นใช้ไฟ5VDC เช่นGT2103-PMBLS