PLC กับการควบคุมแบบซีเควนซ์

PLC MELSEC-F series

MELSEC-F series หรือบางครั้งก็เรียกว่า MELSEC-F Family คือการเรียกPLCทั้งหมดที่เป็นซีรีส์ F , MELSEC – F series ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นปัจจุบัน มีทั้งหมด3ยุคดังรูป1

รูปที่ 1

F,F1และF2 คือPLCยุคที่1 ,FX0,FX1,FX2 คือPLCยุคที่2 และFX3คือPLCยุคที่3 (ยุคปัจจุบัน) PLCยุคที่2และ3 จะเรียกรวมกันว่า MELSEC FX series, MELSEC FX Family หรือ FXCPU ความแตกต่างระหว่างซีรีส์ต่างๆ เช่นความเร็วในการประมวลผล จำนวนคำสั่งที่มีให้ใช้งาน จำนวนพื้นที่หน่วยความจำที่มีให้ ลักษณะทางกายภาพ อุปกรณ์ต่อขยายต่างๆที่มีให้ เป็นต้น PLCยุคที่1และ2 ยกเลิกการผลิตแล้ว เช่นPLCยุคที่2 รุ่นFX1N,FX1NC,FX1S ยกเลิกการผลิตทุกรุ่นในปี2015 FX2N,FX2NC ยกเลิกการผลิตทุกรุ่นในปี2012

MELSEC FX series

MELSEC FX series เป็นPLCขนาดเล็กเรียกว่าMicro PLCหรือCompact PLC เป็นPLCที่รวมทุกฮาร์ดแวร์ทุกอย่างที่จำเป็น ให้อยู่ในโมดูลเดียวกัน เราจึงเรียกว่าstand alone (ยืนอยู่คนเดียว) คือสามารถทำงานได้ในระดับหนึ่งโดยใช้แค่โมดูลเดียว   MELSEC FX series ในยุคที่สามมี6ซีรีส์คือ FX3U,FX3UC,FX3S,FX3G, FX3GC, FX3GE  โดย FX3U, FX3G, FX3GEและFX3S คือPLCที่มีขนาดทั่วไป ข้อดีคือเดินสายไฟได้สะดวก ส่วน FX3UC, FX3GC เป็นPLCที่ออกแบบให้มีขนาดเล็กเพื่อประหยัดพื้นที่ติดตั้ง

รูปที่2 PLC รุ่นทั่วไปมีทั้งแบบใช้ไฟAC powerและDC power ส่วนPLC แบบประหยัดพื้นที่ใช้ได้เฉพาะไฟDC power

รูป3 แสดงPLC MELSEC – F series รุ่นต่างๆที่ยกเลิกการผลิต

PLC กับการควบคุมแบบซีเควนซ์

เนื้อหาของหนังสือPLC กับการควบคุมแบบซีเควนซ์จะกล่าวถึงPLC MELSEC FX series ซึ่งเป็นPLC แบบcompact ของMitsubishi electric PLC MELSECในปัจจุบันคือPLCยุคที่3 ซึ่งมีความแตกต่างเป็นอย่างมากกับPLCเมื่อหลายปีก่อน PLCยุคที่3 มีประสิทธิภาพสูงมาก ใช้พลังงานน้อยลง มีขนาดเล็กลง มีความเร็วในการประมวลผลสูง และมีความสามารถในการใช้งานได้หลากหลาย การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพนี้เป็นไปตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นเพื่อให้การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากที่สุด

  ในการพิมพ์ครั้งที่สามนี้ เนื้อหาถูกปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิม โดยการเพิ่มจำนวนหน้า อธิบายการใช้คำสั่งต่างๆอย่างละเอียด ใช้รูปภาพประกอบที่เข้าใจง่าย เพิ่มตัวอย่างการเขียนโปรแกรม การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม รวมทั้งอธิบายการทำงานของPLCอย่างละเอียด เช่นพื้นฐานการทำงาน การประมวลผล อธิบายข้อมูลจำเพาะของPLCแต่ละรุ่น และก็มีรายละเอียดทางด้านเทคนิคต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้เป็นคู่มืออ้างอิงได้อย่างสะดวก นอกจากนั้นก็เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานกับPLC เช่นโมดูลขยาย อแดปเตอร์ขยาย อแดปเตอร์บอร์ด เป็นต้น

การติดต่อสั่งซื้อหนังสือ

ID line: @ecy6822d

โทรศัพท์ : 06 2802 2647

Email : fostmex@gmail.com

 

 

ตัวอย่างเนื้อหาบางส่วน

 

Copyright © 2019. All rights reserved.