การใช้งาน PLC Q series

การใช้งาน PLC Q series

คู่มือฮาร์ดแวร์และคำสั่งภาษาไทย
เนื้อหาโดยสังเขป
-การเขียนโปรแกรม PLC
Universal QCPU
Basic model QCPU
High performance model QCPU
-ข้อมูลฮาร์ดแวร์และโมดูลต่างๆ
-การเลือกใช้ PLC Q-series และการออกแบบระบบ
-การวายริ่ง PLC
-การใช้คำสั่งต่างๆมากมายของ QCPU
-การใช้ซอฟต์แวร์ GX Works2 อย่างละเอียด
เนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานถึงระดับสูง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ID line: @ecy6822d

โทรศัพท์ : 06 2802 2647

Email : fostmex@gmail.com

 

Copyright © 2019. All rights reserved.