หนังสือสุดขอบความรู้

หนังสือสุดขอบความรู้

โหลดตัวอย่างหนังสือสุดขอบความรู้ (1 download)

โดย พิศนุรัตน์ เขจร
ราคา 195 บาท
ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
พิศนุรัตน์ เขจร
สุดขอบความรู้
ISBN 978-616-90931-5-2
250 หน้ารวมปก
เมษายน พ.ศ.2555
วิชาการ
พิศนุรัตน์ เขจร
ประวัติการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย
นาย พิศนุรัตน์ เขจร
177/11 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ. พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110
พิมพ์ที่ บริษัท เจอาร์ พริ้นติ้ง แอนด์ คอมพิวท์ จำกัด
96/24 ซอยหมู่บ้านสุขเจริญ ถนนเทพารักษ์ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ID line: @ecy6822d

Copyright © 2019. All rights reserved.