หนังสือฟิสิกส์ยุคใหม่

หนังสือฟิสิกส์ยุคใหม่

โดย พิศนุรัตน์ เขจร
ราคา 200 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยพิศนุรัตน์ เขจร
ห้ามลอกเลียนไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้
นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
พิศนุรัตน์ เขจร
ฟิสิกส์ยุคใหม่(Modern Physics)
190 หน้ารวมปก
ISBN 978-974-496-450-2

วิชาการ
พิศนุรัตน์ เขจร

จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย
นาย พิศนุรัตน์ เขจร
177/11 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง
จ. พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ID line: @ecy6822d

Copyright © 2019. All rights reserved.