การใช้งานPLC ผู้ใช้งาน(user)จะต้องใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการติดต่อกับ PLC เช่นเขียนโปรแกรมไปยังPLC โหลดโปรแกรมจากPLC ,monitorดูการทำงานของโปรแกรม,เปลี่ยนแปลงค่าparameterของ PLC เป็นต้น ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้เขียนโปรแกรมแลดเดอร์ให้กับPLC MELSEC (ในยุคที่สอง,ยุคที่สามและNew generation)เรียกว่าMELSOFT ซึ่งมี3ซอฟต์แวร์ คือ GX Developer, GX Works2 และ GX Works3 ซึ่งแต่ละซอฟต์แวร์สามารถใช้ได้กับ PLC ในแต่ละซีรีส์ได้ดังรูป 1

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

การสื่อสารระหว่างPLC กับซอฟต์แวร์ประยุกต์ จะต้องใช้สายเคเบิล หรือเรียกว่าสายโหลด(download cable) โดยสายเคเบิลด้านหนึ่งจะต่อกับพอร์ตสื่อสารของPLCและอีกด้านต่อกับพอร์ตสื่อสารของคอมพิวเตอร์

รูปที่ 4

PLC จะทำหน้าที่ประมวลผลโปรแกรมและทำงานตามโปรแกรมที่ผู้ใช้งาน(user) เขียนโปรแกรมไว้ โปรแกรมที่เขียนไปยังPLC ก็จะมีหลายภาษา ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งาน โดยภาษาที่มีให้ก็จะขึ้นอยู่รุ่นของPLC ด้วย ตัวอย่างเช่นรูปที่ 5 เป็นภาษาที่ใช้ได้กับ PLC iQ-F series

รูปที่ 5

ระบบปฏิบัติการที่ใช้ติดตั้งซอฟต์แวร์ประยุกต์

ซอฟต์แวร์สามารถติดตั้งได้ในระบบปฏิบัติการวินโดว์(Windows®) เท่านั้น

1. MELSOFT GX Developer version 8

คือซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับใช้งานกับPLC MELSEC ซึ่งใช้กับPLCมาตั้งแต่ปีค.ศ.1998 GX Developer เวอร์ชันแรก ใช้กับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เวอร์ชันGPP, GX Developer version8 คือเวอร์ชันปัจจุบัน GX Developerมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.ใช้สร้างภาษาโปรแกรมของPLC โดยเป็นโปรแกรมสำหรับผลิตโปรแกรมอีกที เช่นภาษาแบบแลดเดอร์ ภาษาแบบSFC เป็นต้น

รูปที่ 6

2. ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมไปยังPLCหรืออ่านโปรแกรมจากPLC

3. monitorดูสถานะของโปรแกรม เช่น circuit monitor ,device monitor (ดูสถานะของอุปกรณ์) เป็นต้น

รูปที่ 7

4. Debugging คือฟังก์ชันการแก้ปัญหา เช่น การตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมPLC ว่ามีการทำงานปกติหรือผิดปกติ

5. Diagnostics คือฟังก์ชันสำหรับแสดงสถานะerror ของPLC

MELSOFT GX Developer มีซอฟต์แวร์ย่อย 3 ซอฟต์แวร์ คือ GX Developer version2, GX Developer version 7และ GX Developer version 8

ตารางแสดงรุ่นของวินโดวส์ที่ซอฟต์แวร์GX Developer สามารถติดตั้งได้

MELSOFT GX Works2

คือซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับใช้งานกับPLC MELSEC, GX Works2เป็นซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ที่รวมความสามารถของGX developer ,GX explorer และGX simulator ไว้ในซอฟต์แวร์ตัวเดียว เมื่อติดตั้งGX Works2 ก็สามารถใช้งานได้ครบทุกอย่างโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์อื่นๆอีกโปรแกรมที่เขียนโดยใช้GX developer เมื่อเขียนไปที่PLCแล้ว ก็สามารถอ่านหรือแก้ไขโดยใช้GX Works2ได้ การเขียนโปรแกรมสำหรับPLCรุ่นใหม่เช่นFX3S จะต้องใช้GX Works2

รูปที่ 8

เวอร์ชันล่าสุดของ GX Works2 ในปัจจุบันคือ V 1.576A

รูปที่ 9 เป็นตัวอย่างเวอร์ชันของ GX works 2 ซึ่งเป็น เวอร์ชัน 1.507D (ซึึ่งต่ำกว่า 1.576A )

การตรวจสอบเวอร์ชันของ GX Works 2 ทำได้โดยคลิกที่เมนู  Help –> About

รูปที่ 10

GX Work2 (version1)operating environment

GX Works 2 รองรับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ (Supported OS version)
Windows® 10, Windows® 8.1,Windows® 8,Windows® 7, Windows Vista®、
Windows® XP

MELSOFT GX Works3

GX works3 ใช้เขียนโปรแกรมสำหรับ PLC MELSEC iQ-F series กับ MELSEC iQ-R series การติดตั้งGX Works3 แบบเต็มจะได้ GX Developer และ GX Works2 มาใช้กับ PLC รุ่นอื่นๆ ได้
ตัวอย่างการใช้งานGX Works3 มีดังต่อไปนี้
1. ใช้สร้างภาษาโปรแกรมของPLC โดยเป็นโปรแกรมสำหรับผลิตโปรแกรมอีกที เช่นภาษาแบบแลดเดอร์ ภาษาแบบ Function Block (FB) เป็นต้น การเขียนโปรแกรมใกล้เคียงกับ GX Developer และ GX Works2 แต่ GX Works3 สามารถใช้ Ladder พร้อมกับ Function Block Diagram/ Structure Ladder (FBD/LD) ตามมาตรฐาน IEC 61131-3 ได้
2. ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมไปยังPLCหรืออ่านโปรแกรมจากPLC
3. monitorดูสถานะของโปรแกรม เช่น circuit monitor ,device monitor (ดูสถานะของอุปกรณ์) เป็นต้น
4. Debugging คือฟังก์ชันการแก้ปัญหา เช่น การตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมPLC ว่ามีการทำงานปกติหรือผิดปกติ
5. Diagnostics คือฟังก์ชันสำหรับแสดงสถานะerror ของPLC

รูปที่ 11

เวอร์ชันล่าสุดของ GX Works3 ในปัจจุบันคือ V 1.046Y

รูปที่ 12 เป็นตัวอย่างเวอร์ชันของ GX works 3 ซึ่งเป็น เวอร์ชัน 1.045X (ซึึ่งต่ำกว่า 1.046Y )

การตรวจสอบเวอร์ชันของ GX Works 3 ทำได้โดยคลิกที่เมนู  Help –> Version Information

รูปที่ 13

รองรับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ (Supported OS version)
Windows® 10,Windows® 8.1,Windows® 8,Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

GX Works3 operating environment