ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้เขียนโปรแกรมGOT เรียกว่าMELSOFT GT Designer โดยมี3ซอฟต์แวร์คือ

1. MELSOFT GT Designer2

GT Designer2 หรือเรียกสั้นๆว่าGTD2 ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมGOT900 series และGOT1000 (บางรุ่น)

2. MELSOFT GT Designer3

GT Designer3 หรือเรียกสั้นๆว่าGTD3 ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมGOT1000, GOT2000และGS series

   

GT Designer3 มีสามแบบคือ แบบที่ใช้กับGOT1000, GOT2000และGS series แบบที่ใช้กับGOT1000จะเป็นโปรแกรมหลัก ส่วนGT Designer3 ที่ใช้กับGOT2000และGS เป็นเวอร์ชันเสริม การติดตั้งGT Designer3จะต้องติดตั้งโปรแกรมหลักก่อน แล้วค่อยติดตั้งเวอร์ชันเสริมทีหลัง

3. GT Works 3

GT Works3 คือซอฟต์แวร์ที่รวมGT Designer ทั้งหมดเป็นไฟล์เดียวกัน เมื่อติดตั้งGT Works3 ก็จะได้ทั้งซอฟต์แวร์ GTD2, GTD3(GOT1000), GTD3(GOT2000) แต่เมื่อเปิดโปรแกรมชื่อโปรแกรมก็ยังคงเรียกว่าGT Designer3 และGT Designer2