รูป1

จากรูป1 เป็นการโหลดsequence program ผ่านทางGOTรุ่นF940GOT-SWD, GOTต่อกับPLC ACPUแบบdirect connectionผ่านพอร์ตRS-422 การโหลดโปรแกรมจากPLCทำได้ดังนี้
1. ต่อสายโหลดระหว่างPCและF940GOTโดยใช้สายแบบUSB/RS-232

2. เปิดโปรแกรม GX developer

3. เลือก Online –> 4. เลือก Read from PLC

5. เลือกรุ่นPLCเป็นACPU –> 6. กด OK

7. ที่ฝั่งPC ดับเบิลคลิกSerial —> 8. เลือกเป็นRS-232–> 9. เลือกCOMของสายโหลด ในรูปใช้COM2–> 10. กดOK 

11. ที่ฝั่งPLC ดับเบิลคลิกเลือกPLC module–> 12. เลือกVia GOT(direct coupled) –> 13. กดOK

14. กดTest เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ เมื่อเชื่อมต่อได้จะได้หน้าต่างSuccessfully connected

15. กดOK
16. กดOK

17. คลิกเลือกparameterและProgram
18. เลือกExecute เพื่อโหลดโปรแกรมจากPLC