รูปที่1

จากรูป1 GOT2000 ต่อกับPLC QCPU แบบ Ethernet ผ่าน Built-in Ethernet ของ CPU (IP 192.168.3.39)

การโหลดโปรแกรมจากPLCทำได้ดังนี้

1. เปิดโปรแกรมGX Works2

2. เลือก online

3. เลือกRead from PLC

4. เลือกรุ่นPLCเป็น QCPU –> 5. กดOK

6. กดดับเบิลคลิกที่GOT

7. เลือกVia GOT (Ethernet)–> 8. คลิกSetting

9. เลือกEthernet Built-in CPU

10. ตั้งค่าIP Address ของCPU ซึ่งก็คือ192.168.3.39

11. เลือกOK –> 12. กดOK

13. คลิกเลือกOther Station —> 14. กดConnection Test เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ กรณีเชื่อมต่อได้จะได้หน้าต่างSuccessfully connected —> 15. กดOK เพื่อโหลดโปรแกรม