รูปที่1

รูปที่1 ต้องการใช้ซอฟต์แวร์GT Designer3 เขียนโปรแกรมและใช้งานกับGT2104-RTBD โดยGT2104 ต่อกับPLC Q01UCPU แบบdirectผ่านพอร์ทRS-232

การสร้างโปรเจกต์GOT2000มีขั้นตอนคือ

รูปที่2

1. ดับเบิลคลิกที่short cut GT Designer3 —> 2. เลือกNew

รูปที่3

3. กดNext

รูปที่4

4. ที่series เลือก GOT2000 —> 5. GOT Type เลือกGT23 (หรือเลือกรุ่นอื่นๆก็ได้)

รูปที่5

6. กดNext

รูปที่6

7. กดNext

8. เลือกPLCยี่ห้อMITSUBISHI และController Type เลือก MELSEC-Q/QS, Q17nD/M/NC/DR, CRnD-700
9. กดNext

10. เลือกการเชื่อมต่อเป็น Standard I/F(RS-232)
11. กดNext

12. กดNext

13. กดNext

14. กดNext

15. กดFinish

จะได้หน้าจอซอฟต์แวร์ดังรูป