รูปที่1

รูปที่1 ต้องการใช้ซอฟต์แวร์GT Designer3 เขียนโปรแกรมและใช้งานกับGT1455-QTBDE โดยGT1455 ต่อกับPLC Q01UCPU แบบdirectผ่านพอร์ตRS-232

การสร้างโปรเจกต์GOT1000มีขั้นตอนคือ
1. ดับเบิลคลิกที่short cut GT Designer3 —> 2. เลือกNew

รูปที่2

3. กดNext

4. GOT Type เลือกGOT1000 —> 5. กดNext

6. กดOK เพื่อออกจากโปรแกรม GT designer3(GOT2000) และสลับไปใช้GOT1000
เมื่อกดOK ซอฟต์แวร์จะเปลี่ยนเป็นGT Desinger3 สำหรับGOT1000

7. เลือกNew

8. GOT Type เลือกGT14**-Q (32×240)—->9. คลิกOK

10. เลือกController Type เป็น MELSEC-QnU/DC, Q17nD/M/NC/DR, I/F เลือกเป็น standard I/F(RS232) —>11. รายละเอียดของProtocol ซึ่งเป็นค่าโรงงาน —->12. กดOK

13. กดYes

14. กดYes จะได้หน้าจอดังรูปที่11

รูปที่11