รูปที่1 ต้องการใช้ซอฟต์แวร์GT Designer3 เขียนโปรแกรมสำหรับGS2107-WTBD โดยGOTต่อกับPLC Q01UCPU แบบdirectผ่านพอร์ตRS-232

รูปที่1

มีขั้นตอนคือ 1. ดับเบิลคลิกที่ short cut GT Designer3

รูปที่2

2. เลือกNew

รูปที่3

รูปที่4

4. เลือกGS series –> 5. GOT Type เลือกGS21 (มีให้เลือกรุ่นเดียว) –>6. กดNext

7. กดNext

8. เลือกPLCยี่ห้อMITSUBISHI และController Type เลือก MELSEC-Q/QS, Q17nD/M/NC/DR, CRnD-700
9. กดNext

10. I/F เลือกStandard I/F(RS232) —>11. กดNext

12. กดNext

13. กดNext

14. กดNext

15. กดFinish