รูปที่ 1

รูปที่1 เป็นไฟล์สำหรับติดตั้งGT Designer3 (GS series) ชื่อไฟล์ก็คือGS Installer ขั้นตอนการติดตั้งGT Designer3 (GS series) มีดังนี้

รูปที่2

1. คลิกขวาที่GS Installer —-> 2. เลือกExtract Here
3. ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์GS Installer
4. ดับเบิลคลิกไฟล์GS Installer Setup.exe เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์

รูปที่3

5. กดFinish