คู่มือการเขียน HMI GOT1000 GOT2000 โดยGT Designer3

คู่มือการเขียน HMI GOT1000 GOT2000 โดยGT Designer3

คู่มือการเขียนHMI GOT1000 GOT2000 โดยGT Designer 3
GOT1000 Series
GOT2000 Series
GS series

การเขียนโปรแกรม GT Designer3(GOT2000)
และ GT Designer3(GOT1000)
Basic and Advanced GOT
คู่มือภาษาไทย อธิบายทุกขั้นตอนอย่างละเอียด สี่สีทั้งเล่ม

อธิบายการเขียนฟังก์ชันต่างๆของGOTมากมาย
อธิบายการเขียนกราฟิกหน้าจอGOTอย่างละเอียด
การเชื่อมต่อกับPLC และการตั้งค่าต่างๆมากมาย

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ

พิศนุรัตน์ เขจร

คู่มือการเขียนHMI GOT1000 GOT2000 โดยGT Designer3

พิมพ์ครั้งที่1

448 หน้า

เมษายน พ.ศ.2561

ISBN 978-616-468-101-9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ID line: @ecy6822d

ในปัจจุบัน HMI หรือทัชสกรีน มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในวงการของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ล้วนแล้วแต่ใช้เทคโนโลยีทัชสกรีน เนื่องจากสามารถแสดงผลและอิเตอร์เฟสกับผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวงการของระบบอัตโนมัติก็เช่นกัน การใช้ทัชสกรีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีจำนวนมากกว่าในอดีตอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโบยีวัสดุ อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร ข้อดีของ HMI คือสามารถป้อนข้อมูลต่าง ๆ เพื่อควบคุมระบบเครื่องจักรแสดงผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และลดพื้นที่การใช้งานจากการต้องใช้ตู้ควบคุมขนาดใหญ่ และเนื่องจากในยุคปัจจุบัน เป็นยุคของอุตสาหกรรม 4.0 HMI เป็นอุปกรณ์ที่สามารถ Interface กับมนุษย์ได้อย่างทรงประสิทธิภาพ การใช้ HMI จึงมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื้อหาของคู่มือการเขียน HMI GOT1000 GOT2000 โดย GT Designer 3 จะอธิบายการใช้ HMI ของ Mitsubishi ซึ่ง Mitsubishi จะเรียน HMI ว่า GOT เนื้อหาของหนังสือจะสอนการใช้งาน GOT เช่น การต่อ GOT กับ PLC, ข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ของ GOT เช่นข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลทางด้านฮาร์ดแวร์ ฟังก์ชันการทำงานของ GOT เป็นต้น และอธิบายการเขียนโปรแกรม GOT โดยใช้ซอฟต์แวร์ GT Desinger3 ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ของหนังสือ โดยอธิบายการใช้อย่างละเอียด จุดเด่นคือเนื้อหาอ่านง่าย เข้าใจง่าย ใช้ภาษาพูด เน้นเฉพาะข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น หนังสือเล่มนี้เขียนจากประสบการณ์จริงในการทำงานทางด้าน PLC และ HMI มาหลายปี

Copyright © 2019. All rights reserved.